Menjasa inscripcions

Política de Privacitat

Termes i condicions relatius a la protecció de dades des de DOBLE VIA COOPERATIVA.

Menors d’edat

En el cas dels menors de tretze es requereix el consentiment del pare/mare o tutor/a per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o de la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest web sense avisar als teus pares no deus registrar-te ni donar-nos les teves dades ni la dels teus tutors.

A DOBLE VIA COOPERATIVA és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals de les persones usuàries. Com a usuari/a ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això compartim els nostres principis respecte a la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal almenys que realment sigui necessari per a la prestació dels serveis requerits.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris/es amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que tinguem la seva autorització expressa.
 • Mai fem servir les seves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

Principis bàsics
Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per lo que li aconsellem com a usuari/a que la visiti periòdicament. Es aplicable en cas de que els usuaris/es decideixin omplir qualsevol dels formularis de contacte en els que es demanen dades de caràcter personal.

Regulacions legals a les que s’acull aquesta web
DOBLE VIA COOPERATIVA ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el “Reglamento de desarrollo de la LOPD”. Compleix també amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI).”

Responsable del tractament de les seves dades personals:

 • Identitat del responsable: DOBLE VIA (Serveis socioeducatius,) SCCL
 • NIF / CIF: F62011812
 • Adreça: Plaça d’Aigüallonga s/n (08198) La Floresta
 • Correu electrònic: info@doblevia.coop

A efectes del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans mencionat, les dades personals que ens envií a través dels formularis del web rebran el tractament de dades de persones interessades, candidats/es laborals, usuaris/es de serveis, clients i/o proveïdors.

Pel tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a DOBLE VIA cooperativa procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari candidatura lloc de feina
 • Formulari alta Portal Inscripcions
 • Fitxes d’inscripcions

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DOBLE VIA COOPERATIVA estem tractant les seves dades personals.

Els interessats tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat/da.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Les persones interessades podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones  interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. DOBLE VIA COOPERATIVA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Les persones interessades també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneix infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Quan un usuari/a es dóna d’alta al web, i quan una persona candidata envia un CV, o quan una personal envia un formulari de contacte, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable DOBLE VIA COOPERATIVA. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça d’IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, dades bancàries i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari/a dóna el seu consentiment per tal que la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per DOBLE VIA COOPERATIVA, com es descriu a la present Política de Privacitat.

Si fos el cas, en referència als nostres usuaris/es inscrits a les activitats que gestionem, les seves dades poden ser publicades en els taulells d’anuncis dels centres on es desenvolupa l’activitat, i comunicades als efectes acreditatius oportuns a l’escola o organització a través de la qual contracta els nostres serveis, així com als organismes i institucions subvencionadores de l’activitat a la qual s’inscriu.

Al les webs; doblevia.coop, menjasa.coop i inscripcions.doblevia.coop, propietat de Doble Via Cooperativa, existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat per cada sistema de captura:

 • Formulari de registre d’usuari: Sol·licitem les següents dades personals: nom, cognom, telèfons, e-mail, adreça i NIF, per gestionar la inscripció en activitats i la gestió del servei, així com per informar de noves activitats que puguin ser del seu interès, sempre i quan ens hagin autoritzat expressament. Així mateix, li informem que les dades que ens facilita quedaran ubicades en els servidors de Novaclouder Technologies allotjats a la infraestructura cloud d’Amazon Web Services.

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem a la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. DOBLE VIA COOPERATIVA, pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de DOBLE VIA COOPERATIVA, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de Privacitat i normatives d’accés que pertanyen a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari/a de DOBLE VIA COOPERATIVA. Tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de DOBLE VIA COOPERATIVA. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas farem servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

DOBLE VIA COOPERATIVA no ven, lloga o cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari/a, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris/es informant sobre la identitat del col·laborador/a i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació pel tractament de les seves dades

La base legal pel tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de Privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció. També la contractació de productes i serveis segons els termes i condicions que constin en la política comercial.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil o mentre duri l’activitat a la qual s’ha inscrit.
 • No es sol·liciti la seva supressió per part de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com encarregats de tractament, però no podran fer-la servir per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades:

Google Analitics: un servei analític de web  per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkwai, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analitics fa servir “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a DOBLE VIA COOPERATIVA a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre l’ús de DOBLE VIA COOPERATIVA. (Incloent-hi la seva IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

MAILCHIMP: un servei analític de web prestat per Mailchimp., una companyia que als efectes de la legislació de protecció de dades de la UE, The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp és el controlador de la seva informació personal. MAILCHIMP fa servir “cookies”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a DOBLEVIA.COOP a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús per part de Doble Via.coop (Incloent-hi la seva IP) serà directament transmesa i arxivada per Mailchimp en els servidors.

Plataforma web: Microsoft Windows Internet Information Server
Hosting: Amazon Web Services
Manteniment web: Novaclouder Technologies S.L. / Grupo DaXiS

Dades de navegació

Al navegar per doblevia.coop, menjasa.coop, inscripcions.doblevia.coop es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreçes d’IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com es fan servir els serveis i llocs, i altres dades que no puguin fer-se servir per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web fa servir els següents serveis d’anàlisis de terceres:

 • Google Analitics.
 • Search Console.

Fem servir aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc  rastrejar els moviments d’usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Els seus drets en facilitar les seves dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DOBLE VIA COOPERATIVA s’estan tractant, o no, les dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels motius que varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i por motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades.

DOBLE VIA COOPERATIVA deixarà de tractar les dades, excepte por motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic a: rgpd@doblevia.coop.

Secret i seguretat de les dades

DOBLE VIA COOPERATIVA es compromet a l’ús i tractament de les dades personals respectant la seva confidencialitat i a fer-les sevir d’acord amb la finalitat d’aquests, així com a executar la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar la modificació, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (com els protocols Https que fem servir), de conformitat amb el que està establert en la normativa vigent de protecció de dades.

DOBLE VIA COOPERATIVA no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari/a, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a doblevia.coop exonerant a DOBLE VIA COOPERATIVA, de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris/es garantitzen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari/a accepta a proporcionar informació completa i correcta en els nostres formularis.

Acceptació i consentiment

L’usuari/a declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de DOBLE VIA COOPERATIVA en la forma i per les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

DOBLE VIA COOPERATIVA, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb el que disposa la LSSICE, DOBLE VIA COOPERATIVA no realitza pràctiques de SPAM, per tant no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari/a.
D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico, DOBLE VIA COOPERATIVA, es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.